Informácie o mojom účte

Poznámka: Ak už ste u nás zaregistrovaný/á, tak sa prihláste tu.
Vaše osobné údaje * Povinné údaje
Krstné meno:  *
Priezvisko (Příjmění):  *
E-Mail:  *
Údaje o firme
Meno firmy:  
Vaša adresa
Ulica a číslo domu:  *
PSČ:  *
Mesto:  *
Krajina:  *
Vaše kontaktné informácie
Telefón:  *
Fax:  
Možnosti
Novinky e-mailom:  
Za účelom marketingu budú spracovávané len tieto osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa.
Vaše heslo
Heslo:  *
Potvrdenie hesla:  *
Registráciou súhlasím so spracúvaním osobných údajov: Týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti Dispol s.r.o., so sídlom Furčianska 35, 040 14 Košice, IČO: 170 816 02 (ďalej len „Spoločnosť“) vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujem súhlas v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností (ako napr. tele-sales, tele-marketing, alebo direct mail, informovania o nových produktoch a službách, pozývania na odborné semináre, konferencie alebo veľtrhy, uskutočnenia prieskumu spokojností zákazníka, štatistické spracúvanie výsledkov týchto prieskumov a riadenie vzťahov so zákazníkom) na dobu 24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby resp. po skončení účelu spracovávania budú osobné údaje zlikvidované. Po skončení účelu spracovávania je možné osobné údaje ďalej spracovávať len za podmienok ustanovených v § 13 odseku 3 Zákona.
* 1€ = 30,1260 SKK
Partneri: © rossi.sk
46.skmotoride.skbmwklub.sk
www.rossi.sk   www.valentino-rossi.cz  www.formulashop.sk  www.nefrologia.sk  www.superdisky.eu  www.superpneumatiky.sk  www.chutovky.eu 
  

This website has no affiliation with Ferrari S.p.A., Scuderia Ferrari, Mclaren Mercedes, Mercedes, Subaru, Ducati, BMW or what so ever. All copyrights, trademarks and logos belong to their respective owners.